สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดยะลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ยะลา

7,929

170

1,774

เมืองยะลา 986 27 363
เบตง 1,155 36 293
บันนังสตา 390 13 186
ธารโต 644 17 31
ยะหา 320 12 133
รามัน 2,750 22 357
กาบัง 940 26 125
กรงปินัง 744 17 286