สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปัตตานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ปัตตานี

4,874

163

1,874

เมืองปัตตานี 244 9 218
โคกโพธิ์ 328 14 180
หนองจิก 205 11 184
ปะนาเระ 615 21 311
มายอ 192 9 128
ทุ่งยางแดง 430 14 77
สายบุรี 545 24 231
ไม้แก่น 960 12 0
ยะหริ่ง 900 27 291
ยะรัง 190 6 118
กะพ้อ 175 12 85
แม่ลาน 90 4 51