สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพัทลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พัทลุง

7,887

199

3,469

เมืองพัทลุง 870 14 427
กงหรา 830 18 265
เขาชัยสน 627 22 357
ตะโหมด 590 14 167
ควนขนุน 740 7 661
ปากพะยูน 735 17 350
ศรีบรรพต 820 28 200
ป่าบอน 610 18 285
บางแก้ว 640 22 186
ป่าพะยอม 925 23 377
ศรีนครินทร์ 500 16 194