สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ตรัง

13,590

303

3,524

เมืองตรัง 799 20 517
กันตัง 2,780 45 510
ย่านตาขาว 900 22 234
ปะเหลียน 900 36 170
สิเกา 1,165 18 209
ห้วยยอด 1,452 34 665
วังวิเศษ 1,334 46 605
นาโยง 1,260 47 213
รัษฎา 2,270 16 209
หาดสำราญ 730 19 192