สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ตรัง

13,570

301

3,523

เมืองตรัง 799 20 517
กันตัง 2,780 45 510
ย่านตาขาว 900 22 234
ปะเหลียน 900 36 170
สิเกา 1,165 18 209
ห้วยยอด 1,452 34 665
วังวิเศษ 1,334 46 605
นาโยง 1,240 45 212
รัษฎา 2,270 16 209
หาดสำราญ 730 19 192