สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสตูล

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสตูล

214

9,375

42

เมืองสตูล 20 1,060 12
ควนโดน 11 605 23
ควนกาหลง 21 1,470 0
ท่าแพ 35 940 2
ละงู 28 2,240 4
ทุ่งหว้า 63 1,260 1
มะนัง 36 1,800 0