สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสตูล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สตูล

13,475

276

2,384

เมืองสตูล 1,065 21 293
ควนโดน 790 16 304
ควนกาหลง 2,080 30 350
ท่าแพ 1,930 49 391
ละงู 3,180 48 485
ทุ่งหว้า 1,680 62 190
มะนัง 2,750 50 371