สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสงขลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สงขลา

11,490

297

3,283

เมืองสงขลา 600 14 131
สทิงพระ 417 12 259
จะนะ 631 22 257
นาทวี 1,130 21 286
เทพา 540 19 152
สะบ้าย้อย 1,037 21 147
ระโนด 1,305 21 558
กระแสสินธุ์ 1,015 32 153
รัตภูมิ 1,160 35 216
สะเดา 350 11 6
หาดใหญ่ 1,410 33 232
นาหม่อม 230 7 67
ควนเนียง 340 10 168
บางกล่ำ 312 7 163
สิงหนคร 563 21 311
คลองหอยโข่ง 450 11 177