สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชุมพร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ชุมพร

17,291

226

12,273

เมืองชุมพร 2,866 30 1,482
ท่าแซะ 4,724 39 3,414
ปะทิว 1,540 29 1,038
หลังสวน 2,125 28 1,481
ละแม 1,462 27 1,266
พะโต๊ะ 1,490 27 853
สวี 2,074 28 1,866
ทุ่งตะโก 1,010 18 873