สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชุมพร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ชุมพร

17,291

226

12,270

เมืองชุมพร 2,866 30 1,482
ท่าแซะ 4,724 39 3,414
ปะทิว 1,540 29 1,038
หลังสวน 2,125 28 1,481
ละแม 1,462 27 1,263
พะโต๊ะ 1,490 27 853
สวี 2,074 28 1,866
ทุ่งตะโก 1,010 18 873