สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดระนอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ระนอง

4,620

117

2,590

เมืองระนอง 540 14 378
ละอุ่น 750 25 486
กะเปอร์ 1,560 34 375
กระบุรี 1,400 32 992
สุขสำราญ 370 12 359