สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดภูเก็ต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ภูเก็ต

989

66

161

เมืองภูเก็ต 200 9 34
กะทู้ 320 20 30
ถลาง 469 37 97