สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพังงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พังงา

5,413

183

2,157

เมืองพังงา 1,210 28 300
เกาะยาว 150 12 58
กะปง 423 16 256
ตะกั่วทุ่ง 905 37 286
ตะกั่วป่า 815 33 276
คุระบุรี 600 20 204
ทับปุด 685 11 453
ท้ายเหมือง 625 26 324