สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพังงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พังงา

5,393

182

2,142

เมืองพังงา 1,210 28 300
เกาะยาว 150 12 58
กะปง 423 16 256
ตะกั่วทุ่ง 905 37 286
ตะกั่วป่า 815 33 276
คุระบุรี 600 20 204
ทับปุด 685 11 453
ท้ายเหมือง 605 25 309