สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกระบี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

กระบี่

16,587

235

1,736

เมืองกระบี่ 2,100 52 19
เขาพนม 2,195 34 712
เกาะลันตา 660 19 170
คลองท่อม 3,395 35 23
อ่าวลึก 2,600 26 62
ปลายพระยา 1,900 13 186
ลำทับ 2,512 35 348
เหนือคลอง 1,225 21 216