สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นครศรีธรรมราช

23,121

540

10,258

เมืองนครศรีธรรมราช 1,155 34 457
พรหมคีรี 950 23 503
ลานสกา 580 11 371
ฉวาง 1,650 37 518
พิปูน 745 22 470
เชียรใหญ่ 1,055 28 860
ชะอวด 1,640 18 439
ท่าศาลา 3,668 66 733
ทุ่งสง 809 24 112
นาบอน 650 9 163
ทุ่งใหญ่ 1,120 24 348
ปากพนัง 895 21 722
ร่อนพิบูลย์ 905 33 342
สิชล 1,163 23 930
ขนอม 375 17 208
หัวไทร 851 26 691
บางขัน 805 26 638
ถ้ำพรรณรา 320 9 41
จุฬาภรณ์ 806 17 359
พระพรหม 859 20 562
นบพิตำ 400 16 0
ช้างกลาง 860 16 337
เฉลิมพระเกียรติ 860 20 454