สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

129

6,976

271

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 9 295 225
กุยบุรี 19 1,250 3
ทับสะแก 18 833 1
บางสะพาน 1 300 5
บางสะพานน้อย 30 2,378 19
ปราณบุรี 18 450 5
หัวหิน 10 500 0
สามร้อยยอด 24 970 1