สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ประจวบคีรีขันธ์

6,636

129

1,045

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 460 13 358
กุยบุรี 700 11 1
ทับสะแก 225 7 213
บางสะพาน 630 8 113
บางสะพานน้อย 2,378 30 10
ปราณบุรี 453 18 7
หัวหิน 690 15 136
สามร้อยยอด 1,100 27 207