สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเพชรบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เพชรบุรี

2,737

109

1,481

เมืองเพชรบุรี 123 7 62
เขาย้อย 156 8 155
หนองหญ้าปล้อง 408 17 349
ชะอำ 525 23 155
ท่ายาง 222 3 221
บ้านลาด 491 28 199
บ้านแหลม 99 4 59
แก่งกระจาน 713 19 281