สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สมุทรสงคราม

2,550

97

724

เมืองสมุทรสงคราม 990 40 360
บางคนที 760 31 199
อัมพวา 800 26 165