สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สมุทรสงคราม

2,550

97

725

เมืองสมุทรสงคราม 990 40 361
บางคนที 760 31 199
อัมพวา 800 26 165