สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สมุทรสาคร

5,355

87

1,044

เมืองสมุทรสาคร 745 24 90
กระทุ่มแบน 2,050 21 100
บ้านแพ้ว 2,560 42 854