สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สมุทรสาคร

5,355

87

1,044

เมืองสมุทรสาคร 745 24 90
กระทุ่มแบน 2,050 21 100
บ้านแพ้ว 2,560 42 854