สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครปฐม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นครปฐม

3,556

88

2,051

เมืองนครปฐม 300 8 300
กำแพงแสน 436 14 327
นครชัยศรี 536 18 271
ดอนตูม 197 8 97
บางเลน 542 20 219
สามพราน 1,285 15 791
พุทธมณฑล 260 5 46