สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุพรรณบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สุพรรณบุรี

9,621

147

3,866

เมืองสุพรรณบุรี 1,918 28 655
เดิมบางนางบวช 1,262 29 572
ด่านช้าง 4,180 38 1,376
บางปลาม้า 80 1 30
ศรีประจันต์ 847 21 269
ดอนเจดีย์ 310 8 284
สองพี่น้อง 80 3 68
สามชุก 142 4 144
อู่ทอง 500 13 177
หนองหญ้าไซ 302 2 291