สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดกาญจนบุรี

267

9,429

763

เมืองกาญจนบุรี 7 195 4
ไทรโยค 7 165 23
บ่อพลอย 70 1,407 1
ศรีสวัสดิ์ 8 240 0
ท่ามะกา 13 920 0
ท่าม่วง 25 512 21
ทองผาภูมิ 1 60 0
สังขละบุรี 6 240 0
พนมทวน 34 1,020 0
เลาขวัญ 12 1,200 0
ด่านมะขามเตี้ย 36 1,080 450
หนองปรือ 28 1,510 266
ห้วยกระเจา 20 880 0