สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเพชรบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เพชรบูรณ์

20,325

193

10,353

เมืองเพชรบูรณ์ 2,041 7 1,640
ชนแดน 8,610 68 1,120
หล่มสัก 1,030 21 745
หล่มเก่า 1,503 12 1,201
วิเชียรบุรี 2,130 12 1,772
ศรีเทพ 1,030 14 922
หนองไผ่ 1,910 15 1,337
บึงสามพัน 910 20 749
น้ำหนาว 15,871 176 10,101
วังโป่ง 711 17 655
เขาค้อ 450 7 212