สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพิจิตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พิจิตร

6,737

158

2,928

เมืองพิจิตร 980 26 221
วังทรายพูน 140 2 120
โพธิ์ประทับช้าง 831 26 235
ตะพานหิน 1,426 34 399
บางมูลนาก 70 3 50
โพทะเล 380 6 320
สามง่าม 490 17 441
ทับคล้อ 820 16 120
สากเหล็ก 930 12 554
บึงนาราง 330 7 291
ดงเจริญ 130 1 92
วชิรบารมี 210 8 85