สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพิจิตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พิจิตร

6,817

160

2,968

เมืองพิจิตร 980 26 221
วังทรายพูน 140 2 120
โพธิ์ประทับช้าง 831 26 235
ตะพานหิน 1,426 34 399
บางมูลนาก 70 3 50
โพทะเล 380 6 320
สามง่าม 520 18 481
ทับคล้อ 820 16 120
สากเหล็ก 980 13 554
บึงนาราง 330 7 291
ดงเจริญ 130 1 92
วชิรบารมี 210 8 85