สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพิษณุโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พิษณุโลก

13,023

98

4,616

เมืองพิษณุโลก 756 14 548
นครไทย 450 3 0
ชาติตระการ 5,350 23 366
บางระกำ 450 5 0
บางกระทุ่ม 300 1 0
พรหมพิราม 140 5 0
วัดโบสถ์ 1,262 7 1,321
วังทอง 1,710 11 1,638
เนินมะปราง 2,605 29 743