สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุโขทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สุโขทัย

10,560

137

4,821

เมืองสุโขทัย 385 9 190
บ้านด่านลานหอย 640 9 633
คีรีมาศ 1,660 19 490
กงไกรลาศ 170 2 116
ศรีสัชนาลัย 1,200 20 1,200
ศรีสำโรง 850 10 648
สวรรคโลก 3,660 36 801
ศรีนคร 1,525 24 393
ทุ่งเสลี่ยม 470 8 350