สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ตาก

32,451

365

13,742

เมืองตาก 2,741 21 1,435
บ้านตาก 1,264 56 767
สามเงา 2,880 33 1,437
แม่ระมาด 1,951 56 1,770
ท่าสองยาง 4,030 48 1,117
แม่สอด 12,310 65 3,733
พบพระ 5,190 58 2,606
อุ้มผาง 445 15 278
วังเจ้า 1,640 13 599