สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ตาก

33,031

373

14,042

เมืองตาก 3,151 24 1,430
บ้านตาก 1,264 56 767
สามเงา 2,880 33 1,437
แม่ระมาด 2,071 59 1,776
ท่าสองยาง 3,830 47 1,232
แม่สอด 12,360 66 3,917
พบพระ 5,190 58 2,606
อุ้มผาง 445 15 278
วังเจ้า 1,840 15 599