สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุทัยธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อุทัยธานี

20,188

206

8,373

เมืองอุทัยธานี 150 15 21
ทัพทัน 1,883 47 592
สว่างอารมณ์ 1,130 11 907
หนองฉาง 2,230 28 622
หนองขาหย่าง 375 26 131
บ้านไร่ 10,170 42 4,791
ลานสัก 2,450 10 744
ห้วยคต 1,800 27 565