สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุทัยธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อุทัยธานี

20,208

207

8,373

เมืองอุทัยธานี 170 16 22
ทัพทัน 1,883 47 592
สว่างอารมณ์ 1,130 11 907
หนองฉาง 2,230 28 622
หนองขาหย่าง 375 26 131
บ้านไร่ 10,170 42 4,790
ลานสัก 2,450 10 744
ห้วยคต 1,800 27 565