สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพะเยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

พะเยา

12,602

236

5,557

เมืองพะเยา 900 18 315
จุน 250 6 150
เชียงคำ 1,672 33 1,531
เชียงม่วน 1,040 26 1,002
ดอกคำใต้ 1,260 18 197
ปง 4,240 60 1,132
แม่ใจ 1,050 21 182
ภูซาง 1,660 29 973
ภูกามยาว 470 22 75