สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดแพร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

แพร่

20,165

306

7,130

เมืองแพร่ 2,020 28 582
ร้องกวาง 5,600 41 1,934
ลอง 3,255 36 2,085
สูงเม่น 2,146 45 418
เด่นชัย 835 13 329
สอง 625 7 623
วังชิ้น 3,883 117 780
หนองม่วงไข่ 1,800 18 379