สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดแพร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

แพร่

20,620

317

7,399

เมืองแพร่ 2,020 28 582
ร้องกวาง 5,600 41 1,934
ลอง 3,695 46 2,354
สูงเม่น 2,161 46 418
เด่นชัย 835 13 329
สอง 625 7 623
วังชิ้น 3,883 117 780
หนองม่วงไข่ 1,800 18 379