สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุตรดิตถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อุตรดิตถ์

12,816

193

3,038

เมืองอุตรดิตถ์ 1,310 30 659
ตรอน 1,250 16 160
ท่าปลา 900 8 304
น้ำปาด 3,499 23 544
ฟากท่า 665 17 590
บ้านโคก 1,912 21 337
พิชัย 2,610 50 160
ลับแล 520 26 0
ทองแสนขัน 150 2 284