สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ลำพูน

26,598

515

9,891

เมืองลำพูน 5,783 106 879
แม่ทา 2,150 30 891
บ้านโฮ่ง 4,688 33 1,779
ลี้ 2,636 23 2,039
ทุ่งหัวช้าง 2,460 24 728
ป่าซาง 6,651 254 2,639
บ้านธิ 1,240 27 244
เวียงหนองล่อง 990 18 692