สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดมุกดาหาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

มุกดาหาร

6,033

186

1,722

เมืองมุกดาหาร 530 25 3
นิคมคำสร้อย 1,620 76 87
ดอนตาล 1,803 36 1,243
ดงหลวง 1,520 30 307
คำชะอี 370 10 56
หว้านใหญ่ 90 2 26
หนองสูง 100 7 0