สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดมุกดาหาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

มุกดาหาร

5,983

185

1,723

เมืองมุกดาหาร 530 25 3
นิคมคำสร้อย 1,620 76 87
ดอนตาล 1,803 36 1,244
ดงหลวง 1,470 29 307
คำชะอี 370 10 56
หว้านใหญ่ 90 2 26
หนองสูง 100 7 0