สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นครพนม

1,663

88

324

เมืองนครพนม 340 14 120
ปลาปาก 195 13 72
ท่าอุเทน 243 12 4
บ้านแพง 40 4 2
ธาตุพนม 90 4 30
เรณูนคร 90 5 33
นาแก 180 7 35
ศรีสงคราม 260 13 0
นาหว้า 110 8 18
โพนสวรรค์ 80 2 0
นาทม 1,663 88 324
วังยาง 35 6 10