สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสกลนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สกลนคร

10,595

228

4,221

เมืองสกลนคร 180 5 80
กุสุมาลย์ 220 10 66
กุดบาก 580 26 130
พรรณานิคม 195 3 185
พังโคน 170 7 101
วาริชภูมิ 280 10 70
นิคมน้ำอูน 200 7 91
วานรนิวาส 615 13 382
คำตากล้า 120 4 41
บ้านม่วง 800 13 331
อากาศอำนวย 267 10 127
สว่างแดนดิน 230 11 70
ส่องดาว 2,000 52 153
เต่างอย 990 20 311
โคกศรีสุพรรณ 220 9 41
เจริญศิลป์ 1,230 11 351
โพนนาแก้ว 68 3 63
ภูพาน 2,230 14 1,628