สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดมหาสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

มหาสารคาม

9,042

206

3,736

เมืองมหาสารคาม 660 19 604
แกดำ 343 10 174
โกสุมพิสัย 1,180 16 716
กันทรวิชัย 105 4 51
เชียงยืน 977 22 284
บรบือ 1,655 32 635
นาเชือก 565 14 262
พยัคฆภูมิพิสัย 62 3 49
วาปีปทุม 850 17 190
นาดูน 130 5 51
ยางสีสุราช 105 4 105
กุดรัง 1,261 22 358
ชื่นชม 1,149 38 257