สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดหนองคาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

หนองคาย

4,648

144

1,391

เมืองหนองคาย 470 13 137
ท่าบ่อ 270 10 103
บึงกาฬ 4,383 134 1,285
พรเจริญ 4,383 134 1,285
โพนพิสัย 562 21 142
โซ่พิสัย 4,383 134 1,285
ศรีเชียงใหม่ 635 19 91
สังคม 816 24 516
เซกา 4,383 134 1,285
ปากคาด 4,383 134 1,285
บึงโขงหลง 4,383 134 1,285
ศรีวิไล 4,383 134 1,285
บุ่งคล้า 4,383 134 1,285
สระใคร 220 10 31
เฝ้าไร่ 360 6 157
รัตนวาปี 475 22 125
โพธิ์ตาก 840 19 89