สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเลย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เลย

31,922

381

12,561

เมืองเลย 4,834 31 1,012
นาด้วง 5,525 66 1,838
เชียงคาน 2,536 46 1,752
ปากชม 5,185 45 2,580
ด่านซ้าย 120 6 0
นาแห้ว 1,820 14 92
ภูเรือ 330 11 69
ท่าลี่ 1,747 39 901
วังสะพุง 1,845 27 839
ภูกระดึง 1,790 26 433
ภูหลวง 940 10 591
ผาขาว 1,950 28 432
เอราวัณ 2,110 8 1,518
หนองหิน 1,190 24 504