สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดเลย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

เลย

31,322

377

12,196

เมืองเลย 4,834 31 1,012
นาด้วง 5,525 66 1,838
เชียงคาน 2,536 46 1,752
ปากชม 4,635 42 2,215
ด่านซ้าย 120 6 0
นาแห้ว 1,820 14 92
ภูเรือ 330 11 69
ท่าลี่ 1,747 39 901
วังสะพุง 1,845 27 839
ภูกระดึง 1,740 25 433
ภูหลวง 940 10 591
ผาขาว 1,950 28 433
เอราวัณ 2,110 8 1,518
หนองหิน 1,190 24 503