สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอุดรธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อุดรธานี

19,578

425

8,088

เมืองอุดรธานี 1,793 28 831
กุดจับ 1,285 28 485
หนองวัวซอ 1,890 60 319
กุมภวาปี 450 11 346
โนนสะอาด 1,380 24 1,145
หนองหาน 461 9 86
ทุ่งฝน 613 28 76
ไชยวาน 900 9 236
ศรีธาตุ 1,490 19 1,134
วังสามหมอ 350 7 348
บ้านดุง 1,600 13 177
บ้านผือ 1,420 29 421
น้ำโสม 1,427 36 875
เพ็ญ 150 4 56
สร้างคอม 440 22 12
หนองแสง 1,550 34 597
นายูง 1,750 35 674
พิบูลย์รักษ์ 360 18 204
กู่แก้ว 69 3 65
ประจักษ์ศิลปาคม 200 8 1