สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดขอนแก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ขอนแก่น

27,278

572

9,572

เมืองขอนแก่น 1,113 50 480
บ้านฝาง 1,195 40 446
พระยืน 600 10 200
หนองเรือ 240 6 74
ชุมแพ 1,370 49 450
สีชมพู 1,434 34 456
น้ำพอง 1,050 35 131
อุบลรัตน์ 870 22 353
กระนวน 710 22 441
บ้านไผ่ 1,590 26 662
เปือยน้อย 575 11 362
พล 650 16 184
แวงใหญ่ 812 26 113
แวงน้อย 400 8 150
หนองสองห้อง 760 11 324
ภูเวียง 4,400 24 541
มัญจาคีรี 2,550 18 1,353
ชนบท 910 20 305
เขาสวนกวาง 1,948 17 740
ภูผาม่าน 360 12 149
ซำสูง 512 32 209
โคกโพธิ์ไชย 500 14 427
หนองนาคำ 160 11 9
บ้านแฮด 752 17 188
โนนศิลา 1,090 34 410
เวียงเก่า 727 7 415