สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดหนองบัวลำภู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

หนองบัวลำภู

11,661

103

7,673

เมืองหนองบัวลำภู 1,585 25 1,207
นากลาง 1,062 10 905
โนนสัง 1,120 15 738
ศรีบุญเรือง 1,274 8 953
สุวรรณคูหา 4,700 28 2,363
นาวัง 1,920 17 1,507