สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดหนองบัวลำภู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

หนองบัวลำภู

11,661

103

7,664

เมืองหนองบัวลำภู 1,585 25 1,198
นากลาง 1,062 10 905
โนนสัง 1,120 15 738
ศรีบุญเรือง 1,274 8 953
สุวรรณคูหา 4,700 28 2,363
นาวัง 1,920 17 1,507