สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดบึงกาฬ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

บึงกาฬ

3,575

80

376

เมืองบึงกาฬ 1,165 29 234
พรเจริญ 260 9 3
โซ่พิสัย 135 5 0
เซกา 1,360 16 18
ปากคาด 290 8 71
บึงโขงหลง 270 9 1
ศรีวิไล 75 3 49
บุ่งคล้า 20 1 0