สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอำนาจเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อำนาจเจริญ

4,691

67

2,813

เมืองอำนาจเจริญ 1,456 16 581
ชานุมาน 1,470 25 1,259
ปทุมราชวงศา 950 6 768
พนา 150 3 74
เสนางคนิคม 280 7 0
หัวตะพาน 120 4 80
ลืออำนาจ 265 6 51