สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอำนาจเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

อำนาจเจริญ

4,691

67

2,817

เมืองอำนาจเจริญ 1,456 16 585
ชานุมาน 1,470 25 1,259
ปทุมราชวงศา 950 6 768
พนา 150 3 74
เสนางคนิคม 280 7 0
หัวตะพาน 120 4 80
ลืออำนาจ 265 6 51