สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสุรินทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สุรินทร์

7,399

117

2,051

เมืองสุรินทร์ 800 8 0
ชุมพลบุรี 61 2 50
ท่าตูม 711 16 256
จอมพระ 6,114 103 1,257
ปราสาท 420 6 80
กาบเชิง 1,290 17 593
รัตนบุรี 550 11 85
สนม 255 8 31
ศีขรภูมิ 770 11 20
สังขะ 1,210 11 425
ลำดวน 50 1 0
สำโรงทาบ 52 2 21
บัวเชด 690 12 169
พนมดงรัก 200 5 200
ศรีณรงค์ 20 1 0
เขวาสินรินทร์ 20 1 0
โนนนารายณ์ 300 5 121