สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดบุรีรัมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

บุรีรัมย์

35,494

424

10,495

เมืองบุรีรัมย์ 700 14 131
คูเมือง 715 18 387
กระสัง 600 27 155
นางรอง 3,620 24 1,427
หนองกี่ 2,370 24 1,550
ละหานทราย 4,100 25 1,038
ประโคนชัย 3,200 29 508
บ้านกรวด 2,771 16 838
พุทไธสง 92 2 5
ลำปลายมาศ 3,025 21 14
สตึก 3,240 38 200
ปะคำ 3,298 22 1,882
นาโพธิ์ 111 3 0
หนองหงส์ 3,110 44 153
พลับพลาชัย 360 12 78
ห้วยราช 20 1 15
โนนสุวรรณ 1,176 26 754
ชำนิ 1,100 22 449
บ้านใหม่ไชยพจน์ 100 2 1
โนนดินแดง 860 24 334
บ้านด่าน 115 5 25
แคนดง 461 14 291
เฉลิมพระเกียรติ 350 11 260