สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสระแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สระแก้ว

16,021

276

5,794

เมืองสระแก้ว 1,030 23 207
คลองหาด 600 6 377
ตาพระยา 1,785 27 1,437
วังน้ำเย็น 1,780 32 482
วัฒนานคร 4,820 90 820
อรัญประเทศ 1,060 23 341
เขาฉกรรจ์ 1,706 38 687
โคกสูง 460 8 222
วังสมบูรณ์ 2,780 29 1,221