สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสระแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

สระแก้ว

16,271

281

5,849

เมืองสระแก้ว 1,030 23 207
คลองหาด 600 6 377
ตาพระยา 2,035 32 1,479
วังน้ำเย็น 1,780 32 482
วัฒนานคร 4,820 90 820
อรัญประเทศ 1,060 23 341
เขาฉกรรจ์ 1,706 38 687
โคกสูง 460 8 222
วังสมบูรณ์ 2,780 29 1,234