สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครนายก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

นครนายก

3,245

69

771

เมืองนครนายก 990 22 297
ปากพลี 550 11 117
บ้านนา 1,055 23 300
องครักษ์ 650 13 57