สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดปราจีนบุรี

82

3,260

40

เมืองปราจีนบุรี 0 0 0
กบินทร์บุรี 44 2,250 1
นาดี 5 310 1
บ้านสร้าง 1 20 0
ประจันตคาม 10 200 0
ศรีมหาโพธิ 18 360 33
ศรีมโหสถ 4 120 0