สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดปราจีนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ปราจีนบุรี

4,947

107

1,443

เมืองปราจีนบุรี 1,282 32 475
กบินทร์บุรี 2,850 50 647
นาดี 4,622 104 1,199
บ้านสร้าง 20 1 0
ประจันตคาม 210 2 196
ศรีมหาโพธิ 450 17 122
ศรีมโหสถ 135 5 3