สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ฉะเชิงเทรา

3,812

109

2,042

เมืองฉะเชิงเทรา 350 8 275
บางคล้า 394 18 236
บางน้ำเปรี้ยว 60 3 60
บางปะกง 70 4 25
บ้านโพธิ์ 180 13 22
พนมสารคาม 700 20 101
ราชสาส์น 55 3 54
สนามชัยเขต 830 9 516
แปลงยาว 290 9 100
ท่าตะเกียบ 570 8 518
คลองเขื่อน 313 14 135