สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตราด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ตราด

3,707

97

1,665

เมืองตราด 735 19 466
คลองใหญ่ 206 15 51
เขาสมิง 1,611 13 637
บ่อไร่ 220 13 220
แหลมงอบ 710 22 205
เกาะกูด 145 12 23
เกาะช้าง 80 3 63