สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดจันทบุรี

153

8,455

1,053

เมืองจันทบุรี 1 10 0
ขลุง 22 1,149 453
ท่าใหม่ 9 360 4
โป่งน้ำร้อน 30 2,885 64
มะขาม 19 570 0
แหลมสิงห์ 23 230 5
สอยดาว 18 1,350 6
แก่งหางแมว 11 991 471
นายายอาม 6 210 50
เขาคิชฌกูฏ 14 700 1