สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดระยอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง จำนวนรอบอบรม อบรมกับวิทยากร (ครู ข)

ระยอง

5,561

169

2,055

เมืองระยอง 435 13 259
บ้านฉาง 491 20 146
แกลง 1,095 29 315
วังจันทร์ 1,055 29 570
บ้านค่าย 269 12 159
ปลวกแดง 544 17 388
เขาชะเมา 1,382 26 148
นิคมพัฒนา 290 23 70