สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชลบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดชลบุรี

177

7,480

151

เมืองชลบุรี 29 870 0
บ้านบึง 4 320 1
หนองใหญ่ 22 2,200 28
บางละมุง 23 490 15
พานทอง 9 100 7
พนัสนิคม 16 320 0
ศรีราชา 3 90 24
เกาะสีชัง 0 0 0
สัตหีบ 31 690 19
บ่อทอง 3 180 57
เกาะจันทร์ 37 2,220 0